Deur met deurhanger.

Privacyverklaring Promokoerier.be

Laatst gewijzigd op 15/06/2018

De website www.promokoerier.be wordt ter beschikking gesteld door BD myShopi, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 12B, 1831 Diegem en met ondernemings- en B.T.W.-nummer (BE) 0835194447 ("BD myShopi", "ons", "wij", of enige andere soortgelijke uitdrukking). De gebruiker van www.promokoerier.be ("gebruiker", "u", "jij", "je", "jouw", of enige andere soortgelijke uitdrukking) kan ons contacteren door een email naar info@bdmyshopi.com te sturen.

De huidige privacyverklaring (de "Privacyverklaring") is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van www.promokoerier.be . Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op alle toepasselijke regelgeving, zoals de Belgische regelgeving als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid als de "Wetgeving Persoonsgegevens"). BD myShopi is dan ook de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens.

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een natuurlijk persoon direct of indirect te identificeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie zoals voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, ……enz. Ook minder evidente zaken kunnen echter als een persoonsgegevens aanzien worden, zoals een IP-adres.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ? Voor welke doeleinden ?

De volgende informatie wordt bijgehouden wanneer u de website bezoekt :

 • uw taal
 • uw IP-adres
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 • de websites die u geraadpleegd heeft om naar onze website te gaan
 • de pagina’s die u op onze website bezoekt
 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt heeft
 • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem

Het verwerken van deze gegevens laten ons toe om statistische inzichten te verwerven omtrent het gebruik van onze website en uw gebruikservaring te verbeteren wat een legitiem belang uitmaakt in hoofde van BD myShopi.

Kandidatuurstelling:

De persoonsgegevens die u via het contactformulier op de website invult, worden door ons bijgehouden. Het gaat om de volgende gegevens :

 • uw voornaam
 • uw naam
 • uw geslacht
 • uw adres (straatnaam en huisnummer)
 • uw postcode
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw voorkeur mbt type bedeling

Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen in het kader van uw aanvraag.

3. Geven wij uw gegevens door aan derden ?

De persoonsgegevens, zoals beschreven in puntje 2, die u aan ons doorgeeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken of gebruiken. Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks wel gebruik van de diensten van andere partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken en kwalificeren dus als "verwerker" in de zin van de Wetgeving Persoonsgegevens. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Wetgeving Persoonsgegevens.

Door het gebruik van cookies, worden bepaalde gegevens overgemaakt aan Google (remarketing/Google adwords). U geeft daarbij de uitdrukkelijke toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Wij zorgen er telkens voor dat passende waarborgen worden geboden (Modelcontractbepalingen) om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. U kan steeds verdere informatie verkrijgen omtrent deze "passende waarborgen" door ons te contacteren per e-mail op onderstaand adres.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij om statistische doeleinden verwerken op basis van uw bezoek aan onze website, bewaren wij gedurende een termijn van 2 jaar. De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van uw kandidatuurstelling, bewaren wij zo lang als nodig voor een correcte opvolging. In principe zullen uw gegevens verwijderd worden 4 weken na een eventuele afwijzing van uw aanvraag. Indien u alsnog in ons bestand wenst opgenomen te blijven, zullen wij uw toestemming vragen om uw gegevens verder te bewaren voor een termijn van 2 jaar.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt ?

Wij maken gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring, die hierover meer uitleg geeft.

6. Over welke rechten beschikt u ?

U heeft het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en hier desgevallend een kopie van op te vragen. Op grond van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Wetgeving Persoonsgegevens, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken, uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking. U beschikt ook over een recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u ons actief heeft meegedeeld. Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren door ons een e-mail te sturen naar info@bdmyshopi.com, met kopie van de voorzijde van uw eID.

7. Heeft u nog vragen ?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren door ons een e-mail te sturen naar info@bdmyshopi.com.

Indien u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u vriendelijk ons eerst hierover te contacteren. Indien u meent dat wij geen passend gevolg hebben gegeven aan uw vraag of klacht, delen wij u graag mee dat u ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Een initiatief van BD Media.

BD Media is het nummer 1 omnichannel activatieplatform in België, met meer dan 60 jaar ervaring in logistiek en in offline en digitale consumentenactivatie. Via verschillende kanalen – in-home, on the go, in de brievenbus en in de winkel – zorgen we ervoor dat de consument geprikkeld wordt en actie onderneemt. We distribueren wekelijks folders, samples en andere creatieve uitingen in 4,5 miljoen brievenbussen in België. Traffic genereren naar fysieke winkels en webshops vormt meer dan ooit de kern van onze propositie.

 

Meer informatie over BD Media?